Hiện tại, sự chú ý nhiều hơn và nhiều hơn nữa để sản xuất hiệu suất cao và mạnh hơn động cơ diesel. Những động cơ có một mục đích khác nhau-biển, diesel, để kết hợp, máy kéo và xe hơi. Điểm này dẫn liên tục phát triển các hệ thống bổ sung của động cơ diesel, và đáng chú ý trong số đó là hệ thống năng lượng nhiên liệu lỏng.
Để cải thiện khả năng và hiệu suất của động cơ diesel, độ tin cậy của họ, tiếng ồn đặc điểm, độc tính và opacity của thải khí để một phức hợp công trình trên thiết kế, thử nghiệm và nghiên cứu của các nhiên liệu thiết bị.


Ngày phát hành: 1981
Tác giả: Lyševskij và
Nhà xuất bản: «Cơ khí» / DjVu/DOC


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: