Hướng dẫn này mô tả thiết bị động cơ đốt trong, Đang hiển thị các tính năng tích cực, mô tả các lỗi thông thường gây ra bởi độ lệch từ các quy định của Hội đồng và hoạt động.


Phát hành: 1977
Tác giả: Igor Novitskiy
Nhà xuất bản: Uradžaj


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: