Các hướng dẫn có chứa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị, Dịch vụ và sửa chữa Lifan 620 Solano với năm 2008. Ngoài ra, hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn cho hoạt động và bảo trì của xe, có là một mô tả của sự thất bại có thể và trục trặc của động cơ, bộ truyền động, khung xe, chỉ đạo và phanh hệ thống.


Ngày phát hành: 2011
ISBN: 978-617-577-061-0


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: