Cuốn sách này mô tả các tùy chọn để cân bằng chiếc xe thị trường Mỹ được sản xuất từ năm 1960 đến năm 2010.


Ngày phát hành: 2010
Tác giả: Công ty xuất bản Naas
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: