Cuốn sách mô tả việc thiết kế, tính toán và chẩn đoán của hệ thống phun nhiên liệu của xe hơi hiện đại, và cung cấp các dòng chảy và các thông số cấu trúc của các thành phần chính của họ và các hệ thống. Này hướng dẫn phác thảo các tính năng của chẩn đoán và bảo trì của hệ thống phun nhiên liệu, cung cấp hướng dẫn cho việc xác định và giải quyết vấn đề cụ thể và thất bại của các thành phần của hệ thống của động cơ xăng. Cung cấp hướng dẫn cho tháo gỡ, lắp ráp và điều chỉnh của thành phần phun nhiên liệu và hệ thống và các đề nghị quan trọng về bảo trì và sửa chữa hệ thống phun nhiên liệu.


Ngày phát hành: 2011
Tác giả: Erokhov V.i.
Nhà xuất bản: viễn thông đường dây nóng "
ISBN: 978-5-9912 người-0130-8/DjVu/DOC


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: