Cuốn sách thảo luận tổ chức sản xuất, quá trình sản xuất và các tính năng của doanh nghiệp công nghệ giao thông điện và máy móc thiết bị đặc biệt.


Ngày phát hành: 2006
Tác giả: Âgovkin A. tôi.
Nhà xuất bản: «học viện»
ISBN: 5-7695-2792-7/DjVu/DOC


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: