Hướng dẫn sửa chữa xe và bảo trì Svyatogor và Moskvich 2141 là hướng dẫn minh họa cho chủ sở hữu xe hơi để sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe ô tô hoạt động Moskvich-2141 và svyatogor.


Kích thước: 70.62 Mb


Chủ đề tương tự: