Sửa chữa xe hơi hướng dẫn sử dụng IŽ21251, IŽ2715-01, IŽ27151-01, IŽ27156, Moskvič412IÈ, trong đó có các thông tin quan trọng về cấu trúc của đơn vị và các đơn vị của xe hơi của nhà máy xây dựng máy Izhevsk. Mô tả các khuyến nghị cho xử lý sự cố xe IL và làm thế nào để giải quyết chúng. Sổ tay này sẽ cung cấp thông tin về đường bệ đặt và phụ kiện cần thiết để thực hiện các điều chỉnh và lắp ráp/deconstruction công việc cũng bao gồm các hướng dẫn về chính xác lắp ráp và tháo gỡ, và điều chỉnh và sửa chữa của các đơn vị của xe.


Các trang: 158
Kích thước: 12,1 Mb


IZH-21251, IZH-2715-01, IZH-27151-01, izh-Moskvitch-412, 27156 VS hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg IZH-21251, IZH-2715-01, IZH-27151-01, izh-Moskvitch-412, 27156 VS hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg IZH-21251, IZH-2715-01, IZH-27151-01, izh-Moskvitch-412, 27156 VS hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpg


Chủ đề tương tự: