Một hướng dẫn chi tiết để sửa chữa và bảo dưỡng xe Lamborghini Diablo VT năm 1993-1994/2WD năm sản xuất.


Ngày phát hành: 1994
Số trang: 218
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng ý


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: