Ban đầu Hướng dẫn sử dụng xe Pontiac VIBE. Chứa thông tin quan trọng đó là cần thiết cho tất cả các chủ sở hữu xe của chiếc xe này.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 4.38 Mb


Chủ đề tương tự: