A320 Khung máy bay gia đình & động cơ đào tạo hướng dẫn sử dụng/điện/điện tử
Cuốn sách được thiết kế để đào tạo và/hoặc đào tạo lại của cán bộ kỹ thuật để bảo trì máy bay a-320. Cuốn sách kiểm tra tất cả các hệ thống và các thành phần của dòng một 320 hoàn toàn bằng tiếng Anh.


Phiên bản: 2004, 2005
Tác giả: SR Technics Thụy sĩ/THTT
Nhà xuất bản: EASA lẫn nhau công nhận tài liệu
Số trang: 3700
Chất lượng: quét trang + lớp công nhận văn bản
Ngôn ngữ: tiếng Anh


A320 Khung máy bay gia đình & động cơ đào tạo hướng dẫn sử dụng/điện/hệ thống điện tử-1e0aee990a99b8c7bde3a90c21cad7b9-jpg A320 Khung máy bay gia đình & động cơ đào tạo hướng dẫn sử dụng/điện/hệ thống điện tử-1dd34c47b83b4744d6713150e38d04aa-jpg A320 Khung máy bay gia đình & động cơ đào tạo hướng dẫn sử dụng/điện/hệ thống điện tử-57ed32090092aaeaf4064fb90d8b1cbb-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: