Lỗi các chẩn đoán xe ô tô.
Trong cuốn sách có thể truy cập đến một loạt các hình thức người lái xe đặt ra phương pháp lỗi chẩn đoán xe ô tô của tất cả các nhãn hiệu mà không có sự trợ giúp của đo lường kỹ thuật đặc biệt và công cụ chẩn đoán.
Xuất bản được gửi đến tất cả các lái xe, trạm dịch vụ, nhà để xe và các trạm dịch vụ.

Ngày phát hành: 2005
Tác giả: V.v. Volgin
Thể loại: tham khảo cuốn sách
Nhà xuất bản: "Ooo" Izdatel'stvo Astrel "
ISBN: 5-271-07171-5/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 110


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: