Cánh, phía ngoài động cơ.
Dịch vụ hướng dẫn sử dụng:
Suzuki DF90 100-115 140 K 1-K9 (99500-90J07-03E).
Dịch vụ hướng dẫn sử dụng cho Tohatsu 3-4 xi lanh 2 thì 05 ver
Yamaha outboards 1984-1996 mô hình năm.


Edwin Sherman
Nhà xuất bản: MG
Năm xuất bản: 2009
Các trang: 1700
ISBN: 978-0-07-154463-4
Ngôn ngữ: tiếng AnhVăn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: