YAZ-M204 động cơ và YAZ-M206.
Hướng dẫn sử dụng cung cấp các quy tắc cơ bản cho các hoạt động và bảo trì của động cơ và M204-YAZ YAZ-M206, tất cả các sửa đổi. Hướng dẫn được thiết kế cho trình điều khiển và công nhân trong vận tải đường bộ, cũng như cho các nhà điều hành và cơ học, liên quan đến hoạt động của động cơ trong điều kiện văn phòng phẩm.
Thọ của động cơ phụ thuộc rất nhiều vào bảo trì thích hợp và bảo dưỡng kịp thời. Vì vậy, bạn phải cẩn thận nghiên cứu và chặt chẽ tuân thủ tất cả các khuyến nghị của các hướng dẫn hiện nay. Đặc biệt chú ý phải được thanh toán bằng cách sử dụng chỉ giống của các loại dầu và nhiên liệu, khuyến cáo của.
Ngày phát hành: 1969
Tác giả: Rev T.w. Kolesnikova
Nhà xuất bản: Mashgiz/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 179


Động cơ YAZ-M204 và M206 YAZ-hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-e3da253cafd3-jpg Động cơ YAZ-M204 và M206 YAZ-hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-bb2066bd240a-jpg Động cơ YAZ-M204 và M206 YAZ-hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-a9bc6166e009-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: