Động cơ d-54A, d-40R, d-75.
Các hướng dẫn Mô tả việc thiết kế của động cơ d-54A, d-40R và d-75, chăm sóc và bảo trì dự phòng của họ trong hoạt động.
Hàng không dân dụng được thiết kế để motormen, cơ khí và những người khác liên quan đến hoạt động động cơ d-54 d – 40R và d-75.
Vấn đề: 1960
Tác giả: X. A. Vejhman, I.a. Proskurnij, ga Rystenko, V.t. Sepityj.
Nhà xuất bản: Mashgiz/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 254


Động cơ d-54A, d-40R, d-75 hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì-daf4e338efba-jpg Động cơ d-54A, d-40R, d-75 hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì-bc0993d2a5bf-jpg Động cơ d-54A, d-40R, d-75 hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì-b4556ffaf05e-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: