Phun nhiên liệu hệ thống-phần 3
Phun nhiên liệu (xăng dầu) giành được phổ biến rộng khắp thế giới. Hầu như không có mẫu mà không sử dụng bất kỳ hệ thống phun nhiên liệu.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ, điều chỉnh và loại bỏ
Hệ thống phun nhiên liệu lỗi LE2-JETR0NIC, RENIX, MOTRONIK xe Peugeot, BMW, Opel, Volvo, chỗ ngồi. Cuốn sách được thiết kế cho các nhân viên của trạm dịch vụ, cũng như trình điều khiển được đào tạo và tiếp tục loạt sách về hệ thống nhiên liệu "công ty xe ô tô của thế giới."

Vấn đề: 19955
Nhà xuất bản: Géza-Com "
ISBN: 5-7678 người-0029-5/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 77


Phun nhiên liệu hệ thống-một phần 3-68f3739fd4d6-jpg Phun nhiên liệu hệ thống-một phần 3-1e680c4b3297-jpg Phun nhiên liệu hệ thống-một phần 3-141a6aeefc48-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: