Hafei Princip/5/Saibao Princip-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn có chứa thông tin chung về thiết bị xe Hafei Princip/5 Saibao/Princip và thay đổi của họ, các hướng dẫn cho hoạt động và bảo trì, các mô tả của các hỏng hóc có thể của động cơ, bộ truyền động, khung xe, chỉ đạo, Hệ thống phanh.

Mô hình động cơ xăng:
HFJ7161/HFJ7161E-DA4G18 1584 cm3 (74,2 kW);
HFJ7181/HFJ7181E-4 g 93 1834 CC (98 kW);
HFJ7201-4G63S4M 1997 cm3 (93 kW).

Những lời khuyên trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện sửa chữa, và như thế trên dịch vụ trạm, cũng như của riêng họ.


Phát hành: 2009
Tác giả: tác giả
Nhà xuất bản: khối
ISBN: 978-966-1672-39-9
Chất lượng: quét trang
Số trang: 210


Hafei vấn/5 Saibao/vấn hướng dẫn sử dụng 6d8d2c41300e, jpg Hafei vấn/5 Saibao/vấn hướng dẫn sử dụng c5c24b61c522, jpg Hafei vấn/5 Saibao/vấn hướng dẫn sử dụng 3e23922c8327, jpg Hafei vấn/5 Saibao/vấn hướng dẫn sử dụng cae29451c494, jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: