Xe điện các hướng dẫn cho các trường trung học.
Hướng dẫn này cung cấp thông tin về thiết bị, các nguyên tắc của hành động, kỹ thuật và tính năng kiểm soát cũng như việc chẩn đoán của các hệ thống, thiết bị và máy móc gia dụng thiết bị điện và điện tử ô tô. Cung cấp các quy tắc cơ bản cho các hoạt động và bảo trì các thiết bị điện của xe. Cho học sinh của trường trung học.

Phát hành: 2004
Tác giả: Akimov Čižkov Yu.p., SV
Nhà xuất bản: "sau tay lái"
ISBN: 5-85907-274-0 (3) / DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 384


Hướng dẫn xe thiết bị điện cho các trường đại học 56f00dd0aed2, jpg Hướng dẫn xe thiết bị điện cho các trường đại học 8ab40812144d, jpg Hướng dẫn xe thiết bị điện cho các trường đại học 6b2c2b6552cf, jpg Hướng dẫn xe thiết bị điện cho các trường đại học 9be80fcaab8f, jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: