Xe điện.
Cho thấy các mạch logic khắc phục sự cố hệ thống điện cho động cơ Vaz (Tất cả các mô hình). «Moskvich-2140, AZLK-2141, 21412 "ZAZ-968 m và ZAZ-1102. Cung cấp các giải pháp thực tế cho các vấn đề trong bản cập nhật phiên bản hệ thống 2: thông tin về các đặc tính của máy phát điện được cài đặt trong những chiếc xe và của interchangeability. có sơ đồ logic khắc phục sự cố hệ thống điện cho động cơ xe.
Cung cấp các giải pháp thực tế cho các vấn đề trong các hệ thống.


Vấn đề: 1995
Tác giả: H. Ligvinenko V.v.
Nhà xuất bản: "Informavto"
ISBN: 5-87756-020-4/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 51


Điện thiết bị hành khách xe hơi-8369ac6ec21f-jpg Điện thiết bị hành khách xe hơi-dff2608f6bbf-jpg Điện thiết bị hành khách xe hơi-df9c27eb42ab-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: