Cơ khí tự động
Bài viết, xét nghiệm đường.
Thú vị thông tin về xe ô tô, điều chỉnh và nhiều hơn nữa.


Ngày phát hành: 2008
Phiên bản: 5.1
Phát triển: Xuất bản domPOTREBITEL′
Nền tảng: PC
Định dạng: ISO
Khả năng tương thích với Vista: có
Yêu cầu hệ thống: Pentium II, RAM 256 MB, 24 x đĩa CD-ROM, Windows 98, Windows XP/2000, MS Office 97/2003, IE 5,5, người nói video, 1024h768h16 (tai nghe).
Pentium 166, 64 MB RAM, 12 x đĩa CD-ROM drive, Windows 98, video 800h600h16.


Tự động cơ khí-prnscr1-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]