Nhiên liệu thiết bị xe ô tô. Động cơ diesel.
Sổ tay này mô tả các tính năng và hoạt động của hệ thống nhiên liệu
động cơ xe ô tô, hoạt động
điều chỉnh các phương pháp của việc xác định và khắc phục sự cố.
Được thiết kế cho chủ sở hữu xe hơi và các chuyên gia
Trung tâm chăm sóc xe.


Phát hành: 2004
Tác giả: ed. SB Astašenko
Nhà xuất bản: ":"
ISBN: 985-6162-43-3/DjVu (được công nhận) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 109 (112)


Nhiên liệu thiết bị xe ô tô. Động cơ diesel-prnscr1-jpg Nhiên liệu thiết bị xe ô tô. Động cơ diesel-prnscr2-jpg Nhiên liệu thiết bị xe ô tô. Động cơ diesel-prnscr3-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: