Luaz 967 m (vận chuyển xe)-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này dành cho các cơ sở quân sự sửa chữa thực hiện sửa chữa hiện tại và trung bình của vận chuyển xe Luaz - 967M, cũng như tiến hành các bài tập thực hành trên một đại tu chiến thuật tại trường quân sự và đơn vị quân sự.


Ngày phát hành: 1981
Nhà xuất bản: Voenizdat
Chất lượng: quét trang
Số trang: 232


Luaz 967 m (vận chuyển xe) hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg Luaz 967 m (vận chuyển xe) hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: