Giới thiệu cuốn sách- Hướng dẫn để phục hồi và sửa đổi Chevy LS động cơ. Pallas' Cát chứa những phần này:
-lịch sử của sáng tạo công cụ kiếm Chevy LS
-đặc điểm kỹ thuật của những động cơ
-hướng dẫn để tháo gỡ Chevy động cơ
-hoàn thành dữ liệu trên khối động cơ
dưới cùng - một hướng dẫn phục hồi của người đứng đầu xi lanh và van sửa chữa
-động cơ cân bằng
- từng bước hướng dẫn Chevy LS động cơ hội
-thông tin quan trọng về Chevy.


Chủ đề tương tự: