Cơ thể sửa chữa xe ô tô.
Hướng dẫn sử dụng mô tả chi tiết các công trình cơ thể: Hàn, Hàn, cắt, thẳng, bức tranh; cho thông tin về việc lựa chọn cần thiết cho này công việc công cụ và an toàn thông tin. Ngoài ra, các hướng dẫn có chứa một mô tả về sửa chữa nhỏ và lớn của các cơ quan (bao gồm cả thủy tinh và nhựa), cũng như các phương pháp loại bỏ điều trị gỉ và tạo bọt vôi, Mẹo để cải thiện sự xuất hiện của chiếc xe. Được thiết kế cho chủ sở hữu xe hơi và công nhân.


Ngày phát hành: 2003
Tác giả: SB Astašenko
Nhà xuất bản: Autostyle
ISBN: 985-6162-41-6
Chất lượng: quét trang
Số trang: 273
Kích thước: 22.81 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: