LIAZ 677 m (xe buýt)-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Các hướng dẫn là một mô tả ngắn gọn về sửa chữa và hoạt động quy tắc Liaz-677 m đi xe buýt. Vì vậy, thiết kế cho trình điều khiển và công nhân của công ty xe buýt.
Những lời khuyên trong hướng dẫn này sẽ giúp để giữ nó và làm công việc sửa chữa tại các trạm dịch vụ, và ngày của riêng mình.


Kích thước: 60 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: