Bộ chế hòa khí-chẩn đoán, điều chỉnh, sửa chữa.
Cuốn sách cung cấp câu trả lời cho câu hỏi phát sinh trong quá trình hoạt động, bảo trì và sửa chữa hệ thống phun nhiên liệu. Carburettors s hệ thống cơ bản cung cấp như là tài liệu tham khảo, tư vấn về xử lý sự cố, sửa chữa, điều chỉnh công trình để giảm tiêu thụ nhiên liệu, cải thiện kỹ năng lái xe, các quy định về khí thải của chất độc hại trong môi trường, không chỉ các xe bảo trì nhà máy, nhưng cũng có nhà để xe riêng lẻ, cũng như trên đường.
Cho chủ sở hữu xe, trình điều khiển, các nhân viên của công ty giao thông vận tải, tay đua xe hơi.


Kích thước: 1,54 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: