Ferrari F50 chủ sở hữu hướng dẫn sử dụng Hoa Kỳ 1995-người sử dụng hướng dẫn/hướng dẫn về sửa chữa, bảo trì và hoạt động.
Hoạt động và bảo trì của Ferrari F50.
Khoản phí bổ sung. thông tin: Ferrari F50 là một chiếc xe thể thao với một vị trí trung bình sản xuất công ty ý xe Ferrari trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 1997 tại nhà máy tại Maranello, ý. Tất cả được sản xuất bởi 349 máy tính.


Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng ý
Kích thước: 9,8 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: