SAAB 9000 năm 1985-1998-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Các hướng dẫn thảo luận về xử lý sự cố, bảo trì và sửa chữa các phương pháp của Saab 9000 năm 1985-1998. Mô hình năm xăng dầu động cơ 2.0 l (1985cc) và 4 xi lanh 2.3 lít (2290cc). Không được coi là một động cơ V6. Hướng dẫn Mô tả việc thiết kế của chiếc xe được đặt chi tiết hội đồng khác nhau và một cách nhất quán-chọn chiến dịch, sửa chữa và điều chỉnh hoạt động trên xe. Mô tả kỹ thuật để làm việc tại một hội thảo chuyên gia, bằng cách sử dụng thiết bị đặc biệt. Cũng cung cấp các khuyến nghị cụ thể cho việc chăm sóc của một chiếc xe trong một hội thảo về nhà.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại: PDF
Kích thước: 90.73 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: