Dodge và Plymouth Neon 2000-2005-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này mô tả: bảo trì đơn giản kiểm tra hàng tuần và duy trì dịch vụ hoàn thành từng bước hướng dẫn, xử lý sự cố đơn giản giải pháp cho vấn đề cụ thể, Hệ thống phanh và sửa chữa hệ thống nhiên liệu, một số giải thích, điều chỉnh động cơ, sửa chữa, sửa chữa máy móc điện và chẩn đoán, tìm kiếm dễ dàng-mạch điện, đề nghị, tài liệu tham khảo nhanh chóng tìm kiếm thông tin chi tiết.
Hướng dẫn được thiết kế để giúp bạn tối đa hóa việc sử dụng của tất cả các tính năng của chiếc xe của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn quyết định làm việc những gì nên được thực hiện (ngay cả khi bạn đã quyết định giao phó trạm phục vụ của nó). Nó cũng mô tả các hoạt động bảo trì định kỳ và thứ tự hợp lý của hành động khi tìm kiếm nguyên nhân của sự cố.


Kích thước: 72.36 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: