Dodge Caravan, Chrysler Voyager 2001-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Thông tin trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ này đã được chuẩn bị cho kỹ thuật ô tô chuyên nghiệp tham gia vào các hoạt động sửa chữa hàng ngày. Tự mô tả thông tin hoạt động và sử dụng thiết bị tiêu chuẩn và tùy chọn được bao gồm trong hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu cung cấp với chiếc xe.
Thông tin trong sổ tay này được chia thành các nhóm. Các nhóm này có chứa mô tả, hoạt động, chẩn đoán,
thủ tục thử nghiệm, điều chỉnh, loại bỏ, cài đặt, tháo dỡ, và lắp ráp cho các hệ thống và phụ kiện.
Để hỗ trợ trong việc tìm nhóm của bạn một trang tiêu đề, sử dụng bộ định vị bằng cách nhấp vào Tab nhóm tới trang sau. Các
Trang đầu tiên của nhóm có một phần nội dung danh sách các chủ đề chính trong nhóm.
(A) dịch vụ hướng dẫn sử dụng bình luận mẫu được bao gồm ở phía sau của sổ tay này. Sử dụng các hình thức cung cấp
DaimlerChrysler công ty cổ phần với ý kiến và đề xuất của bạn.
Thắt chặt lực được cung cấp như một giá trị cụ thể trong suốt hướng dẫn sử dụng này. Giá trị này đại diện cho các
Trung điểm của phạm vi mô-men xoắn kỹ thuật được chấp nhận cho một cho chúng tôi ứng dụng. Những giá trị này mô-men xoắn được dự định để sử dụng trong dịch vụ lắp ráp và lắp đặt các quy trình bằng cách sử dụng dây khóa phec mơ OEM chính xác. Khi thay thế ốc vít, luôn luôn sử dụng cùng loại (một phần số), chúng tôi là loại bỏ.
DaimlerChrysler tập đoàn có quyền thay đổi thủ tục kiểm tra, đặc điểm kỹ thuật, chẩn đoán,
Sửa chữa các phương pháp, hoặc hệ thống dây điện xe tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc incurring nghĩa vụ.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 77.01 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: