Hướng dẫn sử dụng sửa chữa /Maintenance của xe ô tô Citroen XM 1989-2000 (xăng và diesel).
Hướng dẫn cho bảo trì, sửa chữa và bảo trì định kỳ của xe ô tô Citroen XM, mà đã được phát hành năm 1989-2000. Đây là một độc đáo Cẩm nang xe ô tô, Citroen XMmà được sử dụng trong động cơ xăng, động cơ đốt trong nội bộ công suất 2.0 lít/108 kW (147 HP) và động cơ diesel với một thể tích xuôi 2.1 lít/80 kW (110 HP); cũng như 2.5 lít/95 kW (130 HP).


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: