Cung cấp hướng dẫn cho hoạt động, bảo trì và sửa chữa của các huyền thoại Chevrolet phổ và Geo bão, mà đã được sản xuất từ năm 1985 tới năm 1993. Cuốn sách này sẽ hữu ích cho mình để bảo trì xe hơi và xe sửa chữa.


Ngày phát hành: 1993
Tác giả: Kevin M., G. Maher
Nhà xuất bản: Haynes xuất bản»
ISBN: 0-8019-8425-4
/ DjVu
Ngôn ngữ: "tiếng Việt"


Chủ đề tương tự: