Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt xe Chevrolet Lanos, sản xuất từ năm 2004, và được trang bị với một xăng dầu động cơ 1.5 l (SOHC).
Hướng dẫn bao gồm các danh sách có thể trục trặc và sự cố cũng như tư vấn và hướng dẫn về làm thế nào để giải quyết chúng. Sách hướng dẫn chứa thông tin và hướng dẫn cho tháo gỡ công việc lắp ráp, điều chỉnh, cũng như các sửa chữa độc lập của các thành phần, hội đồng và hệ thống.


Phát hành: 2007
Kích thước: 53.45 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: