Cung cấp hướng dẫn có chứa chi tiết màu đề án thiết bị điện sản xuất bởi những chiếc xe Chevrolet Niva đến năm năm 2009 và năm 2009. Những chiếc xe được trang bị động cơ četyrehcilindrovymi 1,7 lít.
Các hướng dẫn bao gồm các bước màu sắc hình ảnh với các mô tả của các hoạt động để loại bỏ và sửa chữa các thiết bị như máy phát điện, khởi động, vv.


Năm: 2010
Nhà xuất bản: phía sau bánh xe


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: