BMW 3 và 5 series E34 tháng E30 E28 1981-1991-hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo dưỡng (RUS).
Hướng dẫn hoạt động, sửa chữa và bảo trì BMW 3 và 5 series E34/E28/E30 năm 1981-1991 của sản xuất. Mô hình: 316 (1983-1988), 316i (1988-1991), 318i (1983-1991), 320i (1987-1991), 325i (1987-1991), 518 (1981-1985), 518i (1985-1991), 520i (1988-1991), 525i (1981-1991), 528i (1981-1988), 530i (1988-1991), 535i (1985-1991)-M535 (1985-1988).

Ngôn ngữ: tiếng Anh
Các trang: 228
Kích thước: 10.62 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: