Hướng dẫn sử dụng dịch vụ kỹ thuật, hoạt động, sửa chữa và lắp đặt xe BMW 3 series (1982-1990). Sổ tay này mô tả các mô hình BMW 3:316, 316i, 318i, 318is, 320i, 320, 324 d, 324td, 325, 325i, 325e. Hướng dẫn sử dụng có chứa các thông tin đầy đủ về các phần: động cơ xăng và diesel; MOTRONIC động cơ điều khiển» mô hình M 1.3; M 1.7; M 3.1, và điện tử điều khiển động cơ BMW DDE; hộp số ZF, GETRAG, ZF, GM; phía sau trục khoá; Hệ thống treo phía trước-"ngọn nến" và pivoting phía sau hệ thống treo đa liên kết độc lập; Hệ thống phanh; BMW Ban chỉ đạo; thiết bị điện.

.
Kích thước: 36.22 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: