Nếu bạn thích xe BMW 5, không tin tưởng nó người lạ. Để sửa chữa BMW và được viết cuốn sách này, trong đó có chứa các hướng dẫn cho BMW 5 (loại: BMW 5 series E12 và E28 BMW 5) xây dựng năm 1972 đến 8-9-1987.
Ngoài các mẹo bảo dưỡng các xe ô tô, hướng dẫn được đưa ra tại Autorepman.com, có sơ đồ hệ thống dây điện và khắc phục sự cố bàn cho phép chủ sở hữu xe phân tích sai sót và sửa chữa vấn đề riêng của họ. hướng dẫn sử dụng bao gồm một mô tả sửa chữa động cơ, Hệ thống nhiên liệu, ly hợp, phanh BMW 5.
Có chứa các hướng dẫn minh họa nhiều, tất cả các công việc được mô tả và hình giải thích từng bước.

Cuốn sách khám phá BMW 5:
BMW 5er Reihe 9/1972 bis 7/1981 (TYP E12)
BMW 518 1,81/66 kW 6/1974-7/1981
BMW 520 2.01/85 kW 9/1972-8/1977
BMW 520/6 2.01/90kW 8/1977-7/1981
BMW 520 tôi 2.01/92 kW 8/1975-7/1977
BMW 520 tôi 2.01/96 kW 9/1972-7/1975
BMW 525 2,51/106 kW 9/1973-7/1976
BMW 525 2,51/110 kW 8/1976-7/1981
BMW 528 2.81/121 kW 1/1975-7/1976
BMW 528 2.81/125 kW 8/1976-8/1977
BMW 528 tôi 2.81/130 kW 8/1977-8/1978
BMW 528 tôi 2.81/135 kW 9/1978-7/1981

BMW 5er Reihe 7/1981 bis 8/1987 (TYP E28)
BMW 518 1,81/66 kW 7/1981-8/1984
BMW 518i 1,81/77kW 9/1984-8/1987
BMW 520 tôi 2.01/92 kW 7/1981-8/1987
BMW 520 i 2.01/95 kW (Kat.) 12/1985-8/1987
BMW 525 tôi 2,51/110kW 7/81-8/1987
BMW 525 e 2,7! / 95 kW 3/83-8/1987
BMW 525 e 2,71/95 kW (Kat.) 12/1985-8/1987
BMW 528i 2.81/136 kW (184 PS) 7/1981-8/1987
BMW 535 tôi 3.51/160 kW 9/84-8/1987
BMW 535 i 3.51/136 kW (Kat.), 9/1984-8/1987
BMW 524 d 2,41/63kW (Diesel) 9/1985-8/1987
BMW 524 td 2,41/85kW (Diesel) 9/8/1983-1987

Sửa chữa hướng dẫn sử dụng BMW 5 series E12 và E28 (9/1972 đến 8/1987) - prn1 - jpgSửa chữa hướng dẫn sử dụng BMW 5 series E12 và E28 (9/1972 đến 8/1987) - prn2 - jpgSửa chữa hướng dẫn sử dụng BMW 5 series E12 và E28 (9/1972 đến 1987/8) - prn3 - jpg

Chủ đề tương tự: