Bạn trở thành chủ sở hữu mới AUDI A6, có xe, được sản xuất với công nghệ mới nhất và với một loạt các thiết bị để đảm bảo sự thoải mái trong sử dụng hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đề nghị rằng bạn cẩn thận đọc sổ tay này để nhanh chóng và toàn diện quen với chiếc xe của bạn.
Ngoài thông tin về hoạt động sổ tay này có quan trọng chăm sóc cho sự an toàn, bảo trì và an toàn của chiếc xe của bạn và bao gồm các lời khuyên hữu ích và hỗ trợ


Phát hành: 2005 g.
Thể loại:
Nhà xuất bản: AUDI AG
Định dạng: PDF
Số trang: 397
Chất lượng: quét trang
Ngôn ngữ: tiếng Nga


Audi A6 chủ sở hữu của hướng dẫn sử dụng-70d0d79ca857-jpg Audi A6 chủ sở hữu của hướng dẫn sử dụng-39312222e408-jpg Audi A6 chủ sở hữu của hướng dẫn sử dụng-5b47794bec91-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: