AUDI A4 1995-2000-dẫn cho bảo trì, sửa chữa và hoạt động của xe AUDI A4 1995-2000 năm của sản xuất. Trong sổ tay này mô hình với 4 xi lanh xăng và động cơ diesel của động cơ đốt trong. Cũng có màu xe dây sơ đồ AUDI A4.


Ngôn ngữ: tiếng Nga
Định dạng: DJVU
Kích thước: 17.06 MB


AUDI A4 (1995-2000) hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg AUDI A4 (1995-2000) hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg AUDI A4 (1995-2000) hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpgVăn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: