Hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì và hoạt động của xe Audi 100 và Audi 200 năm 1990-1994 mà trong đó bạn sẽ tìm thấy một mô tả về sửa chữa hoạt động cho tất cả các mô hình của Audi 100 và Audi 200 sửa đổi như: 100, 200, Quattro, CS, CS, CS Quattro Wagon.


Ngôn ngữ: tiếng Nga
Định dạng: PDF
Kích thước: 40,2 Mb


Audi 100/200 (1990-1994) hướng dẫn sử dụng prscr1, jpg Audi 100/200 (1990-1994) hướng dẫn sử dụng prscr2, jpg Audi 100/200 (1990-1994) hướng dẫn sử dụng prscr3, jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: