Hướng dẫn cho các xe A8 MMI (Multi Media Interface).
MMI có một trình duyệt HTML, được sử dụng không chỉ cho hướng dẫn sử dụng xe kỹ thuật số và MMI, mà còn cho các ứng dụng khác. Đối với ô tô bộ nhớ mà đặc biệt là không rẻ và yêu cầu bộ nhớ tương đối lớn, được sử dụng như một tàu sân bay thông tin đĩa CD-ROM, mà có thể được đọc trên máy nghe đĩa CD thường xuyên.


Ngày phát hành: 2005
Tác giả: Audi AG
Ngôn ngữ: Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng ý, tiếng Bồ Đào Nha


Audi A8 MMI (Multi Media Interface) - 3d9bd13d421db70a4413e3504aa2cc32 - jpg Audi A8 MMI (Multi Media Interface) - 8017f5618368dd494c8ce6cf764e1464 - jpg Audi A8 MMI (Multi Media Interface) - 348399224d7a41af803ec6a61a498968 - jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: