Hướng dẫn sử dụng sửa chữa, vận hành và bảo trì, mà bao gồm tất cả các mô hình (ngoại trừ Lit cách 1.3) Audi 80/90 và-Audi Coupe sản xuất từ năm 1978 đến năm 1988.
Ngoài các mô hình thông thường, hướng dẫn này cung cấp một mô tả đầy đủ của các phiên bản với bộ turbo tăng áp và lái xe tất cả các bánh Quattro, và thể thao Phiên bản của Audi-Coupe.

Khối lượng của động cơ xem xe/khối lập phương: 1.6 (1595), 1,7 (1715), 1,8 (1781), 1,9 (1921), 2.0 (1994), 2.1 (2144), 2.2 (2226), 2.3 (2309)
Sức mạnh: 75 HP, 90, 90 (112), 115, 115, 130, 132, 136.
Ngôn ngữ: tiếng Nga
Loại: PDF
Kích thước: 996.64 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: