Sửa chữa hướng dẫn sử dụng xe hơi Alfa Romeo 1300 Junior với minh họa tốt. Cuốn sách này sẽ rất hữu ích cho người lái xe cho bảo trì thích hợp, chẩn đoán lỗi và sửa chữa, thay thế kế hoạch nguyên vật liệu.


Vấn đề: 1989
Nhà xuất bản: Alfa Romeo
Định dạng: PDF
Số trang: 24
Chất lượng: quét trang
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: