Xe bảo trì hướng dẫn sử dụng và Alfa Romeo Alfetta (c) xăng dầu động cơ. Cuốn sách trình bày một mô tả chi tiết của tất cả các thành phần và hội đồng, cũng như lời khuyên và thủ thuật cho hoạt động và bảo trì của họ. Cũng bao gồm các bản vẽ chi tiết, bảng biểu và mạch điện.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 146.3 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: