Bảo trì hướng dẫn sử dụng và xe sửa chữa phát hành năm 1993 Acura Integra. Hướng dẫn này dành cho chiếc xe được sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ.
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn sửa chữa xe của bạn cho mình, sửa chữa những vấn đề nhỏ, thực hiện thường xuyên thay thế vật tư tiêu hao.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 50.36 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: