วอลโว่ S60, S60R 2006--คู่มือซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ

เนื้อหา:
ความปลอดภัย 9
เครื่องมือและตัวควบคุม 33
อุณหภูมิ 63
ภายในห้องโดยสาร 75
ล็อคและระบบเตือน 89
เริ่มต้นเครื่องยนต์ และขับรถ 101
ขอบล้อ และยาง 137
การดูแลรักษารถยนต์ 147
ดูแลและบำรุงรักษา 153
ระบบเสียง (ถ้ามี) 181
โทรศัพท์ 203 (เลือกได้)
ข้อมูลทางเทคนิคของ 219


ขนาด: 6.9 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: