คู่มือนี้อธิบายการออกแบบของรถยนต์สายไฟฟ้า VOLVO 940 ปี 1994 รุ่นปี นอกจากนี้ยัง แสดงลักษณะของส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้าและตำแหน่งรถ


รุ่น: ปี 1994
จำนวนหน้า: 173
ภาษา: ภาษาอังกฤษ


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: