คู่มือการบำรุงรักษารถยนต์และซ่อมวอลโว่ 240 และ 245 แบบมีคำอธิบาย แบบแผน และออกแบบ หน่วย กลไกและระบบของรถ ในการประยุกต์ใช้คู่มืออธิบายเครื่องมือ กาย lubricants และของเหลว โคมไฟ สัญลักษณ์แขน ปืน, /แรงบิดของสกรูเชื่อม วงจรไฟฟ้า


วันที่ออกข่าว: 1996ข้อความที่ซ่อน


หัวข้อที่คล้ายกัน: