วอลโว่ C30-คู่มือ (ฉบับเว็บ)
กับรถใหม่ที่ดีสุดคือการ อ่านคู่มือนี้ ก่อนการเดินทางครั้งแรกควร จากคู่มือ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ วิธีการควบคุมรถในสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น และวิธีการใช้คุณสมบัติและคุณลักษณะของรถยนต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เอาใจใส่พิเศษเพื่อแนะนำความปลอดภัยในคู่มือ
อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ไม่ได้ติดตั้งบนรถ


ขนาด: 8.1 Mbข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: