วอลโว่ S80-คู่มือ (ฉบับเว็บ)
กับรถใหม่ที่ดีสุดคือการ อ่านคู่มือนี้ ก่อนการเดินทางครั้งแรกควร จากคู่มือ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ วิธีการควบคุมรถในสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น และวิธีการใช้คุณสมบัติและคุณลักษณะของรถยนต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เอาใจใส่พิเศษเพื่อแนะนำความปลอดภัยในคู่มือ
อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ไม่ได้ติดตั้งบนรถ นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานในคู่มือนี้อธิบายตัวเลือก (อุปกรณ์ การติดตั้งที่โรงงาน) และบางอุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม)


ขนาด: 6.34 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: